Indkaldelse til Generalforsamling

Posted by:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 17. februar kl. 12:00 – Trællerupskolen

Dagsorden

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning

3) Fremlæggelse af regnskab samt godkendelse

4) Fastsættelse af kontingent

5) Forslag

    a) Bestyrelsen stiller forslag om:

    b) Indkomne forslag:

6) Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen

På valg er:

 – Jesper Lyster (genopstiller ikke)

7) Valg af suppleanter

8) Valg af revisor

9) Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal jf. vedtægtens § 8 være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen via email info@kravmagalejre.dk

0

About the Author:

  Related Posts
  • No related posts found.

Add a Comment