Voldtægt er et af de mest alvorlige overgreb

Posted by:

Voldtægt er et af de mest alvorlige overgreb, man kan blive udsat for, og det har store konsekvenser for offeret, både i forhold til helbred og livskvalitet.

Hver eneste dag bliver mindst otte danske kvinder voldtaget eller forsøgt voldtaget. Det viser den seneste offerundersøgelse fra Det Kriminalpræventive Råd. Heri anslås det, at der begås omkring 3600 og mindst 2800 overgreb om året. Desværre anmelder kun cirka hver fjerde af de kvinder, Center for Voldtægtsofre kommer i kontakt med det aldrig.

Alle kvinder kan blive udsat for voldtægt, men ikke alle kvinder er lige udsatte, viser en undersøgelse af kvinder, der anmeldte voldtægt eller forsøg på voldtægt i årene 2000 – 2002. Undersøgelsen omfatter 1206 kvinder, som er sammenlignet med en kontrolgruppe af kvinder med samme aldersfordeling.

Undersøgelsen viste blandt andet:

• Den årlige anmeldelseshyppighed af voldtægt eller forsøg på voldtægt var 1,6 pr. 10.000 kvinder.
• Raten var højst for 15-17 årige, 9,1 pr. 10.000 og lavest for ældre kvinder, 65 år og ældre, 0,1 pr. 10.000.
• 60 pct. af anmeldelserne omhandlede 12-24 årige, nogle få procent piger under 12 år og 36 pct. 24–65 årige kvinder.
• De fleste, 64 pct., af kvinderne kendte gerningsmanden, dog for 16 pct. kun i form af et kortvarigt bekendtskab.
• For 36 pct. Af kvinderne drejede det sig om en ukendt gerningsmand, såkaldt overfaldsvoldtægt.
• De fleste kvinder (63 pct.) gjorde fysisk modstand ved overgrebet. Godt halvdelen forsøgte også at tale sig fra overgrebet.
• Ved overfaldsvoldtægter forsøgte kvinden i højere grad end ved kontakt- og partnervoldtægt at undslippe ved at skrige eller løbe væk.
• Kvinderne, der anmeldte voldtægt eller voldtægtsforsøg, havde kortere skolegang og lavere uddannelse end kontrolgruppen.
• Hvor der forelå oplysninger om alkoholindtagelse, havde knap halvdelen af kvinderne indtaget alkohol i tiden umiddelbart inden overgrebet, heraf havde halvdelen drukket mere end 5 genstande.
• Hvor der forelå oplysninger om alkoholindtagelse blandt unge piger mellem 12-14 år, havde lidt over hver fjerde indtaget alkohol.
• Alkoholindtagelse havde ingen betydning for andelen af fuldbyrdede voldtægter.
• I alt 18 kvinder, 1,5 pct., havde mistanke om at have været udsat for drug-rape.

Hvordan kan du som pige eller kvinde forebygge voldtægt?

Man kan aldrig gardere sig mod voldtægt, men man kan mindske risikoen. På hjemmesiden for “Projekt Sikker Flirt” findes seks råd til piger, der ønsker at mindske risikoen for at blive voldtægtsofre:

 • Styrk dit Selvværd.
  Det har vist sig, at voldtægt oftest går ud over piger, som er usikre på sig selv. Du kan for eksempel tage et kursus i selvforsvar eller lignende – det kan styrke både sin psyke og fysik, og det kan lære dig at sige nej.
 • Kend dine grænser og stå fast ved dem.
  Det kan være svært at finde ud af, hvor ens egne grænser går, og de kan også rykke sig. Men prøv hele tiden at føle efter og stop, hvis du bliver ked af det. Tænk på forhånd på, hvor langt du har lyst til at gå, når du kysser med en fyr. Hvis du mærker, at han vil gå længere end dig, så sig fra så tidligt som muligt. Vil han ikke respektere dit nej, så gå eller løb derfra, råb om hjælp eller slå fra dig.
 • Bliv ikke for påvirket og dumdristig.
  Det kan være svært at vurdere en situation, hvis du er påvirket af alkohol eller stoffer. Man mister som regel nogle hæmninger og kan gøre ting, man fortryder bagefter. Lad være med at blive så påvirket, at du mister kontrollen.
 • Pas på dig selv og dine veninder.
  Hold øje med, hvordan dine veninder har det. Hjælp dem, hvis de er ved at rode sig ud i problemer, og bed dem om hjælp, hvis du selv har problemer. Det er som regel nemmere at komme af med en påtrængende fyr, hvis man er flere, der fortæller ham, at han opfører sig forkert. Du kan også bede en bartender eller en udsmider om hjælp. Hvis du går med en fyr hjem, er det også en god ide at fortælle dine veninder, hvor du tager hen. Ring sammen, så I kan tjekke, at alle har det godt. Hold også øje med, at ingen hælder noget i jeres drinks. Du kan også give fyren din snap-chat, facebook eller e-mail-adresse i stedet for din postadresse eller telefon nr. Tag taxa, bus eller cykel i stedet for at gå hjem fra byen.
 • Vær opmærksom på dine signaler.
  Det kan være spændende at flirte, men det kan også ende galt, i værste fald i voldtægt. Hvis en fyr lægger op til dig, og du ikke er interesseret, så sig det eller gør på anden måde opmærksom på det så hurtigt som muligt.
 • Lær at forstå andres signaler.
  Nogle mænd opfatter flirt og sexet udstråling som en invitation til sex. Gå ikke med mænd, som virker ukontrollerede eller voldelige. Er du i tvivl om, hvad en fyr mener med en flirt, bør du spørge ham, hvad han har tænkt sig. Og fortæl selv, hvad du har lyst til, inden du går med ham.

Menneskelige reaktionsmønstre

Når et menneske føler sig truet vil det typisk reagere på én af følgende måder: Flugt, passivitet eller kamp. Dette gælder også for voldtægtsofre. Reaktionerne kan være velovervejede, det vil sige, at kvinden vurderer, at i denne situation er min bedste mulighed for at slippe fra dette med færrest mén, at reagere som hun så vælger at gøre. Men reaktionerne kan også være instinktive.

Flugt: Typisk vil en kvinde forsøge at tale sig ud af en situation, og hvis det ikke hjælper, vil hun søge at komme væk. Det er en meget fornuftig reaktion: De fleste mænd vil forstå, at hun ikke er interesseret og stoppe dér. Hvis hun til gengæld vurderer at han ikke kan tales til fornuft er det klogt at komme hurtigst muligt væk – også selv om hun finder det urimeligt at skulle flygte.

Passivitet: Passivitet kan være en rationel overvejelse i en meget farlig situation, hvor man føler sig overmandet, men oftest er det en automatisk kropslig reaktion. Mange kvinder har efterfølgende fortalt, at de følte sig lammede af skræk – at de havde en fornemmelse af, at hoved og krop var adskilt, på en måde så de slet ikke følte sig til stede under overgrebet – det er det man kalder dissociation. Denne reaktion kan være svær at forholde sig til, når man ikke har været i den selv, og den stiller kvinden i en svær situation efterfølgende: Hun kan ikke bevise at have gjort modstand, og endnu værre kan der opstå følelser af skyld, utilstrækkelighed og selvbebrejdelse. Ud over den biologiske er den sociale forklaring på passiviteten, at de fleste piger slet ikke er opdraget til at slå fra sig, de føler sig hjælpeløse i situationen.

Kamp: At gøre modstand, så han ikke er i tvivl om at hun ikke er interesseret er også en fornuftig løsning. Desuden hjælper det hendes sag, hvis det alligevel går galt. Kamp er et meget virksomt middel – mange kvinder har undgået en voldtægt ved at gøre fysisk modstand og/eller råbe op. Desværre hører vi oftere i pressen om de gange, det er gået galt for kvinder, end succeshistorier om kvinder som har undgået en voldtægt. Det er da også vigtigt i situationen at vurdere, om det er for farligt, det kan det f.eks. være, hvis gerningsmanden er bevæbnet. Endelig føler kvinder, som har gjort modstand ofte større selvværd bagefter, end de, som ikke gjorde modstand.

Selvforsvarstræning giver selvtillid og selvværd

Når det kommer til selvforsvarstræning og selvtillid, så spiller det en stor rolle i hvor hurtigt man kommer i gang med at føle at man “kan bruge det til noget”.  I Krav Maga bruger vi grovmotoriske aggressive bevægelser, der angriber overfaldsmandens sårbare punkter såsom øjne og skridtet, og derefter flygter man. Det bedste forsvar er simpelthen ikke at være hvor problemerne er. Næst bedst er, at komme væk og ud af situationen hurtigst muligt. Indlæringskurven er derfor utrolig stejl i forhold til andre selvforsvarsgrene og du lærer lynhurtigt nogle greb og bevægelser som nemt kan udføres selv i stressede situationer.

Ved at træne kommer du også i fysisk bedre form og de motoriske simple øvelser, er med til at indøve og træne dine reaktionsmønstre og derved maksimerer din chancen for at omdanne din naturlige instinkt til at gøre effektiv modstand.

Du kan træne hos Krav Maga Lejre, hver søndag, hvor vores piger (fra 12 år) og kvinder træner fra kl. 13:00. Du er velkommen til at komme få en gratis prøvetime således du kan se, om træningen er noget for dig.

Læs også artiklen Mindst otte sexoverfald hver dag i Danmark

0

About the Author:

  Related Posts

Add a Comment